امروزه اهميت اطلاعات و اطلاع رساني بر كسي پوشيده نيست. اطلاعات بعنوان منبع اصلي قدرت و تسلط بر ديگران نقش مهمي را برعهده دارد. يكي از اساسي ترين و حياتي ترين كاربردهاي اطلاعات را مي توان در زمينه هاي مديريت مشاهده كرد. به‌كارگيري اطلاعات صحيح ، دقيق و بموقع در تصميم گيري ها ، برنامه ريزي ها و ديگر مسايل مديريت مي‌تواند در نوع سرنوشت سازمان بسيار موثر باشد . در عصر دانش كنوني، گسترش و پيچيدگي سازمان‌هاي تخصصي سيستم‌هاي مديريت سنتي را غيركارآمد ساخته و ابزار نوين و كارآمد امروز چيزي به جز سيستم هاي اطلاعات مديريت نيست.

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت ، سيستم‌هاي رسمي و غير رسمي كه اطلاعات قديم ، حال و مربوط به آينده ، بصورت كتبي و شفاهي  ، مرتبط با عمليات داخلي سازمان و محيط آن فراهم مي سازد و سپس به‌وسيله اطلاعات فراهم شده در چهارچوب زماني مقتضي به‌منظور به‌كاربردن در تصميم گيري از مديران ، پرسنل و اجزا كليدي محيط پشتيباني مي كند.

اجزاي سيستم هاي اطلاعات مديريت را مي توان به صورت زير تقسيم بندي كرد:  

*       مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي

*       سيستم‌هاي پردازش

*       اطلاعات

...

روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم فودازی در ۸۷/۰۲/۳۰ و ساعت 15:4 |

 

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS

 

رسول زوارقي

دانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شهيد چمران اهواز

منبع: http://www.irandoc.ac.ir/

 

چكيده

اين مقاله سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS را پوشش مي دهد. از آنجا كه MIS تركيبي از سه پديده سيستم ، اطلاعات و مديريت مي‌باشد ابتدا اين موارد را بررسي ميكند. به علت تأثيرات قابل توجه سيستمهاي اطلاعاتي بر روي MIS   مبحث ديگر مقاله،  درباره آن مي‌باشد. متخصصان اطلاعاتي شامل تحليل‌گر سيستمها، مديران پايگاههاي داده، متخصصان شبكه، برنامه‌نويس ها و اپراتورها در قسمت بعدي بررسي شده است. بعد از بررسي اجزاي MIS به سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در حالت كلي پرداخته مي‌شود.سيستمهاي پشتيباني تصميم(DSS) ، تأثيرات هوش مصنوعي و سيستم‌هاي خبره بر روي اين سيستم‌ها ديگر مبحث مقاله مي باشند. آخرين قسمت نتيجه گيري، همراه با ذكر بعضي نظرات در باب مزايا و معايب كنترل از طريق نرم افزار و گسترش آن در عصر اينفوكراسي يا اطلاع‌سالاري مي باشد.

 


مقدمه

موضوع اين بحث مقاله سيستم اطلاعات مديريت مي باشد سيستم اطلاعت مديريت به معني مديريت برپايه اطلاعات مي باشد همانطور كه مي دانيم براي مديريت درقرن 21 نمي دانيم از دوعامل چشم پوشي كنيم:

1-استراتژي رقابت؛ و 2-كاهش هزينه ها،  كه خوديك سياست رقابت صادراتي مي باشد.براي لحاظ كردن اين دواستراتژي به كاربردن سيستم هاي اطلاعات مبني برفن آوريهاي اطلاعت وارتباطات ضروري مي نمايد.

مديران امروز، باانبوهي اطلاعات روبرو هستند. اطلاعاتي كه به عنوان داده هاي سيستم بايستي پردازش گرديده وقابل فهم وتميرو نگهداري وبازيابي گردد. از طرف ديگرسيستم هاي مديريت وابزارهاي كنترل درطول زمان تغييرات زيادي پيدا كرده اند اين تغييرات رامي توان درچهارزمينه كلي عنوان كرد:1-كنترل سنتي  2-كنترل بروكراتيك  3-كنترل كاريزماتيك  4-كنترل اينفورماتيك .

درساختاهاي سنتي فئودالي، كنترل ازطريق سنت، ادراك واعمال مي شد، مقامات كنترلي به طورسنتي وموروثي به نسلهاي بعدمنتقل مي گرديد وجامعه نيزاين نوع ساختار كنترلي راچون سنت بود مي پذيرفت وبدان گردن مي نهاد. دروضعيت كاريزماتيك، كنترل از طريق رابطه بين رهبرو پيروان اعمال مي گرديد. دراين حالت، رهبران كاريزما، شيوه عمل را انتخاب مي كردند وپيروان نيزازآنها تبعيت مي كردند زيرا آنها را قبول داشتند. دربروكراسي، كنترل درساختارسازماني تعبيه مي شد، ساختاري كه برقانون ومقررات استوار بود وجنبه غيرشخصي داشت وتبعيت از آن الزامي بود. دراينفوكراسي، كنترل ازطريق نرم افزارها اعمال مي‌شود. مجموعه دانشها وآگاهيهاي تخصصي، بسياررشد كرده است واينفوكراسي مي تواند هرنوع اطلاعاتي راازطريق شبكه هاي الكترونيكي بدست آورد. ازسيستم هاي خبره، استفاده كند وبه تمامي دانشهاي تخصصي وحرفه اي مجهز شود (زاهدي 1380،123).

باتوجه به ويژگي خطيرسيستم هاي اطلاعاتي مديريت، مديراين سيستم ها هم ارزش بسيار زيادي برخوردارند. دامنه حقوق پراختي به اين افراد درآمريكا ساليانه 100000تا 300000 دلاراست (مومني 1372،32). عملاً كارمدير سيستم اطلاعات مديريت ارائه گزارشات روزآمد واطلاعات مفيد به مديرشركت يا موسسه براي برنامه ريزي هاي آينده وتصميم گيري مي باشد اين مدير براي گردآوري داده ها وپردازش آنها نياز به سيستم هاي اطلاعاتي ورايانه‌اي وحتي سيستم هاي خبره مي باشد پس مديريت سيستم هم بايد ديد مديريتي وسيستمي داشته واز امكانات سيستم هاي اطلاعاتي وفن آوري اطلاعات استفاده كند كه لازمه اين استفاده، دانش سوادرايانه‌اي وسواد اطلاعاتي مي باشد.

درباره بوجود آوردن چارچوب برنامه‌ريزي مديريت كتابخانه كه بر اساس مفهوم سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پي‌ريزي شده باشد، كارهايي توسط همبرگ و ديگران[1](1978) انجام گرفته است. آنها چارچوبي بر خدمات و مفاهيم كتابخانه ارائه دادند كه بر اساس مسائل تصميم گيري ممكن در كتابخانه و بحث درباره عناصر داده‌هاي مورد نياز براي پشتيباني از چنين تصميماتي شكل گرفته بود. بومر و كروبا (1983) شش حوزه كليدي اخذ داده‌هاي مورد لزوم براي تصميم‌گيري مديريت را شناسايي كرده‌اند. اين حوزه‌ها عبارتند از: مجموعه‌گستري خدمات فني، خدمات مرجع و كتابشناختي، دسترسي مجموعه، دسترسي امانت بين كتابخانه‌اي و امكانات فيزيكي. بطوركلي مي‌توان گفت كه گزينش عناصر داده‌ها و انتخاب روشي بر گردآوري آنها هسته سيستم اطلاعات مديريت كتابخانه مي باشد(Kraft,Boyce 1991, 138,144

روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم فودازی در ۸۷/۰۲/۳۰ و ساعت 15:0 |

 

 

تعریف فناوری اطلاعات:

کلیه دانش و کاربردهای دانشی در زمینه رایانه و ارتباطات که به 1- جمع آوری 2- پردازش 3- ذخیره سازی 4- انتقال اطلاعات کمک می نماید.

تعریف سیستم:

مجموعه ای به هم تنیده هدفمند که دارای 1- اجزا 2- تعاملات(ارتباط میان اجزا به شیوه درست و کنترل شده) 3- هدف (ارائه و تأمین اطلاعات) است.

اجزای یک سیستم اطلاعاتی:

1)    اجزا رایانه ای :

·        نرم افزار(سیستم عامل،نرم افزارهای کاربردی)

·        سخت افزار

2)    ارتباطات: انواع تجهیزات برای وصل کردن کامپیوترها

3)    منابع انسانی (کاربر user ، نگهداران و طراحان سیستم)

4)    مستندات، روش ها و رویه ها

 

 

Input (data) → ProcessOutput (information)

 

Data یا داده: هر چیزی که بتواند یک پدیده را تعریف کند یا به ما بشناسد، ویزگی های یک پدیده یا رخداد تعریف می شود و بعدی از ان پدیده را نمایان می سازد. داده ها شکلهای مختلفی دارند مثلا ساعت کار.

دیتا به خودی خود کاربردی ندارد ولی دارای مفهوم است.

 

Information = f (Data)

 

 

Information یا اطلاعات: اگر داده بر اساس یک ساختار جمع آوری و پردازش شود به اطلاعات تبدیل می شود.

 

اطلاعات مبنای تصمیم گیری است.

 

 

ویژگی های اطلاعات:

1)    دقیق بودن اطلاعات

2)    صحت اطلاعات

3)    مرتبط بودن با نیاز

4)    کافی بودن

5)    به هنگام بودن

6)    اقتصادی بودن

 

ارزش اطلاعات به عوامل زیر بستگی دارد:

1)    منابع: منابعی که در دسترس ماست

2)    مکان: در مکانی باشد که بتوان عکس العمل نشان داد

3)    در زمان مناسب بدست بیاید: فرصت کافی برای نشان دادن دادن عکس العمل داشته باشیم

 

☻تصمیم گیری چیست؟تصمیم گیری فرآیندی است به منظور حل یک مشکل

☻سیستم اطلاعات: سیستمی است به منظور پشتیبانی از تصمیمات مدیریت.

انواع تصمیمات به سه دسته تقسیم می شوند:

تصمیمات برنامه ریزی شده

تصمیمات تاکتیکی

تصمیمات کوتاه مدت

تصمیمات در شرایط اطمینان

تصمیمات ساختاری

شبه برنامه ریزی شده

تصمیمات عملیاتی

تصمیمات میان مدت

تصمیمات شرایط ریسک

تصمیمات شبه ساختاری

تصمیمات برنامه ریزی نشده

تصمیمات استراتژیک

تصمیمات بلند مدت

تصمیمات شرایط عدم اطمینان

تصمیمات غیرساختاری

 

 

             تصمیمات

سطوح

غیر ساختاری

شبه ساختاری

ساختاری

مدیریت عالی

مدیریت میانی

مدیریت عملیاتی

 

در اکثر مواقع   

در بعضی موارد ▒

 

ویژگی های یک سیستم اطلاعاتی:

1)    رایانه محوری ( داشتن رابطه تنگاتنگ با تکنولوژی، امکان و سرعت پاسخگویی، انتقال سریع اطلاعات، انعطاف پذیری، افزایش بهره وری)

2)    یکپارچه گی ( سیستم ها از امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی بوده و در نهایت از گروههای مختلف کاربران پشتیبانی نمایند.)

3)    کاربر آشنا (هرکس با هر معلوماتی بتواند از سیستم استفاده کند.)

4)    استفاده در شبکه (در هر کجا که باشیم بتوانیم با سیستم ارتباط برقرار کنیم.)

 

 

انواع سیستم های اطلاعاتی:

سیستم پردازش تعاملات                  (TPS) Transaction processing system

سیستم گزارشات مدیریت                  Management reporting system (MRS)

سیستم اطلاعات مدیریت                      Management information system (MIS)

سیستم پشتیبانی از تصمیمات                       Decision support system (DSS)

سیستم خبره یا هوشمند                                                     Expert system (ES)

سیستم اتوماسیون اداری                             Office automation system (OAS)

سیستم کارکنان دانشی                                 knowledge worker system (KWS)

سیستم اطلاعاتی مدیران اجرایی                       Executive support system (ESS)

 

 

 

(قسمت اول از جزو کلاسی اقای دکتر صرافی زاده)

+ نوشته شده توسط مریم فودازی در ۸۷/۰۱/۱۷ و ساعت 14:34 |

متن زیر ترجمه بخشی از مقاله:

 ACCOUNTABILITY IN EDI SYSTEMS TO PREVENT EMPLOYEE FRAUD

و برگرفته از  سایت روبرو می باشد :

WWW.ISM.JOURNAL.COM

SPRING 2005

 

 

 

 

سيستم هاي مبادله الكترونيكي داده بايد در مقابل اشخاصي كه ممكن است در آينده مرتكب كلاهبرداري از شركاي تجاري سازمان گردند با كنترل هاي مناسب همراه شده و از سيستم محافظت  كند كه اين افراد عموما براي رسيدن به اهداف شخصي خود از طريق استفاده هاي غير قانوني از سيستم به تشكيل پرونده هاي جعلي دست ميزنند .

اين مقاله جهت ارائه كمكي به منظور ايجاد اعتماد بين شركاي تجاري، كنترل هاي مورد نياز براي پيشگيري ، شناسايي و اثبات تلاش هاي نا مشروع بر عليه سيستم EDI را به طور خلاصه وار بيان مي كند  .

Alan Smith

 

. روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!!


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم فودازی در ۸۶/۰۲/۱۶ و ساعت 13:39 |